کتابفروشی طاقچه کرمان

آدرس:

کرمان. میدان کوثر. پشت پاساژ کوثر. “محوطه” شهرداری منطقه ۲. واحد ۴۳

تلفن: ۳۲۴۷۰۲۴۵-۰۳۴