بیشتر بخوانیم، بهتر زندگی کنیم!

19

نتیجه

Author

مدیر سایت

گزارشی از جلسه خوانش قسمت‌هایی از «وغ وغ ساهاب» صادق هدایت
گزارشی از جلسه خوانش قسمت‌هایی از «وغ وغ ساهاب» صادق هدایت

جلسه با خوانش داستانی از کتاب «وغ وغ ساهاب» نوشته صادق هدایت توسط سارا ستوده آغاز گردید و در ادامه سایر شرکت کنندگان نیز بخش‌های دیگری از کتاب را خواندند....