بیشتر بخوانیم، بهتر زندگی کنیم!

1

نتیجه

Tag

سلمان امین

گزارشی از معرفی کتاب «پدرکشتگی» سلمان امین
گزارشی از معرفی کتاب «پدرکشتگی» سلمان امین

جلسه با خوانش قسمت‌هایی از کتاب «پدرکشتگی» نوشته سلمان امین توسط شهرزاد یوسفی آغاز گردید. در ادامه بحث‌هایی پیرامون اهمیت ادبیات و خوانش آثار ادبی شکل گرفت. بحث‌هایی که با مقایسه نویسندگان و مخاطبان امروزی با نسل قبلی آن‌ها ادامه پیدا کرد....