بیشتر بخوانیم، بهتر زندگی کنیم!

11

نتیجه

Tag

یکشنبه‌های طاقچه

بزرگداشتی برای «علی اشرف درویشیان»
بزرگداشتی برای «علی اشرف درویشیان»

عرفان زارعی جلسه یکشنبه 7 آبان 1396 در کتاب‌فروشی طاقچه را با اشاره به شباهت‌های علی اشرف درویشیان با صمد بهرنگی آغاز کرد. این گردهمایی که برای گرامیداشت علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ای که در سکوت کانون نویسندگان ایران از دنیا رفت، در کتاب‌فروشی طاقچه در شهر کرمان برگزار گردید....