بیشتر بخوانیم، بهتر زندگی کنیم!

11

نتیجه

Tag

یکشنبه‌های طاقچه

گزارشی از معرفی کتاب «هنر بینش و انگیزه فردی» اثر ریچارد بروک
گزارشی از معرفی کتاب «هنر بینش و انگیزه فردی» اثر ریچارد بروک

پوریا رنجبر جلسه را با پرسش‌هایی پیرامون دغدغه‌های فردی آغاز کرد و در ادامه به معرفی کتاب و مطالب آن در رابطه با موفقیت و نحوۀ دستیابی به آن صحبت کرد....

گزارشی از معرفی کتاب «پدرکشتگی» سلمان امین
گزارشی از معرفی کتاب «پدرکشتگی» سلمان امین

جلسه با خوانش قسمت‌هایی از کتاب «پدرکشتگی» نوشته سلمان امین توسط شهرزاد یوسفی آغاز گردید. در ادامه بحث‌هایی پیرامون اهمیت ادبیات و خوانش آثار ادبی شکل گرفت. بحث‌هایی که با مقایسه نویسندگان و مخاطبان امروزی با نسل قبلی آن‌ها ادامه پیدا کرد....

گزارشی از جلسه خوانش قسمت‌هایی از «وغ وغ ساهاب» صادق هدایت
گزارشی از جلسه خوانش قسمت‌هایی از «وغ وغ ساهاب» صادق هدایت

جلسه با خوانش داستانی از کتاب «وغ وغ ساهاب» نوشته صادق هدایت توسط سارا ستوده آغاز گردید و در ادامه سایر شرکت کنندگان نیز بخش‌های دیگری از کتاب را خواندند....